floor floortje

Alles over fashion

Waarom zijn veiligheids-trainingen belangrijk?

Op het gebied van veiligheids-trainingen zijn belangrijk voor bedrijven. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat gemiddeld 5% van de werknemers de afgelopen 12 maanden een bedrijfsongeval heeft meegemaakt waarbij zij blijvend letsel of psychische schade hebben opgelopen, 1,6% meerdere keren. Daarom is het van belang dat werknemers weten wat zij moeten doen in noodsituaties. In de Arbowet staat daarom ook dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen wat betreft de veiligheid van hun medewerkers. Dit is al meer dan 20 jaar verplicht.

Correcte handelswijze bij noodgevallen

Het hangt van de risico’s in de organisatie af hoeveel medewerkers er moeten worden opgeleid op het gebied van veiligheid. Vooral in de horeca, landbouw en visserij, de bouw en de gezondheidszorg komen veel ongevallen voor, terwijl er in bedrijven op het gebied van communicatie en financiële instellingen veel minder ongelukken gebeuren. Desondanks is ieder ongeval er natuurlijk één te veel en is het voor ieder bedrijf van belang dat men weet hoe er gehandeld moet worden wanneer er sprake is van een noodgeval.

Verschillende soorten trainingen

Er zijn verschillende trainingen op het gebied van veiligheid. Je hebt de klassieke Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) training, waarin de deelnemers leren over levensreddende handelingen. Daarnaast heb je ook de Opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) die naast levensreddende handelingen ook brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie bevat. Van deze trainingen is er ook een herhalingstraining. Ook zijn er brandweertrainingen, maritieme trainingen, industriële trainingen, managementtrainingen, security trainingen en crisismanagement of agressie trainingen. Deze cursussen worden aangeboden door speciale hierin gespecialiseerde bedrijven die de trainingen vaak ook op locatie aanbieden.